V Jeruzalémě nalezen egyptský amulet z doby faraona Thutmose III.

675
Print Friendly, PDF & Email
V Jeruzalémě nalezen egyptský amulet z doby faraona Thutmose III.
V Jeruzalémě nalezen egyptský amulet z doby faraona Thutmose III.
Zdroj: www.eretz.cz

V izraelském hlavním městě, Jeruzalémě byl před pár dny objeven vzácný egyptský amulet, dle dostupných informací, pocházející z vlády egyptského faraona 18. dynastine, Thutmose III, jehož vláda trvala od roku 1479 až do roku 1425, před naším letopočtem.

Amulet podle všeho objevila před čtyřmi lety 8letá (dnes už 12letá) izraelská dívka, Nešema Špílman na akci organizované nadací, Ir David (Nadace Davidovo město) a projektem Temple Mount Sifting Projec (Projekt prosévání zeminy z Chrámové hory). Zpráva o patřičném nalezení byla ale zveřejněna až v posledních několika dnech.

Poznámka k výše uvedenému projektu Temple Mount Sifting Projec (Projekt prosévání zeminy z Chrámové hory):

K tomuto projektu je třeba uvést, že jeho cílem je prozkoumávání mnoha tun zeminy, jež byly bez nějakého archeologického prozkoumání, během roku 1 999, odvezeny z Chrámové hory, což je plošina s největším místem judaismu na světě. Nesmíme zapomenout také uvést, že tento projekt na prohledávání ilegálně vytěžené zeminy, „odstartoval“ v roce 2004 a od té doby se na něm podílelo více jak 170 000 dobrovolníků z Izraele a celého světa, přičemž nálezů, které je třeba ještě podrobit laboratornímu zkoumání je více jak půl milionu. Nicméně zpět k amuletu!

Vzácný artefakt byl samozřejmě ihned po nalezení předán laboratořím ke zkoumání, jež následně, po několika dnech, telefonicky informovali rodinu nálezkyně o jak významný objev se vlastně jedná.

Amulet, který je 21 milimetrů dlouhý, 16 milimetrů široký a tlustý 4 milimetry se dle informací, nedochoval celý, je zdobený a na jeho konci se prý nachází výstupek, pro zavěšení a nošení amuletu na krku. Krom toho ho však zdobí, také oválný rámeček, okolo egyptských hieroglyfů, které znázorňují faraonovo jméno . Nad tímto rámeček se pak už nachází jenom symbol oka a kobry.

O větších podrobnostech už pokračuje profesor Gabriel Barkay, který je jedním ze zakladatelů a ředitelů zmíněného projektu, Temple Mount Sifting Project. Jeho slova si nyní dovolím odcitovat:

Thutmose III. byl jedním z nejvýznamnější faraonů egyptské Nové říše a je mu připisováno zřízení egyptské provincie v Kanaánu. Podnikl 17 vojenských výprav do Kanaánu a Sýrie a porazil v roce 1457 př. o.l. u města Megiddo koalici kanaánských králů. Sám se označoval jako ‘ten, kdo si podmanil tisíc měst’ a je známo, že po více než 300 let, během pozdní doby bronzové, byl Kanaán a město Jeruzalém pod egyptskou nadvládou, což vysvětluje výskyt tohoto amuletu v Jeruzalémě. Předměty nesoucí jméno Thutmose III. byly v Egyptě vyráběny ještě dlouho po skončení jeho vlády, což odráží význam a dlouhodobý dojem, který tento král měl.

Krom Gabriela Barkayho se ale v souvislosti s amuletem zmínil také druhý zakladatel a rovněž také ředitel projektu, Temple Mount Sifting Project. A to pan Zachi Dvira, který konkrétně uvedl, opět cituji:

Datování amuletu umožnil „identický přívěsek nalezený v Nachal Iron na severu Izraele v roce 1978. Společně s přívěskem, který také nesl jméno Thutmose III., byl také další amulet se jménem krále Setiho I., egyptského faraona, který vládl koncem 14. a počátkem 13. století př. o. l. To oba přívěsky časově řadí do téže doby.

Co se týká zkoumání nalezeného amuletu, tak to provedl jeden z pracovníků Izraelského památkového úřadu, přesněji egyptolog, Baruch Brandl.

Zdroj: Eretz

Rate this post

Komentovat pomocí Facebooku

Komentářů