Střední škola v Americe zakázala pojmy chlapec a dívka

606
Print Friendly, PDF & Email

Americká střední škola, Iring jež se nachází ve městě Lincoln, zakázala svým učitelům oslovení „chlapci a dívky“. Místo toho bylo učitelům nařízeno, aby žáky oslovovali podle aktuálního zájmu a volnočasových aktivit, studentů. A důvod? Ředitel střední školy, Steve Joel, chce touto metodou zabránit šikaně, která je často směřována na věkově, nebo mentálně odlišné žáky a také žáky naučit vzájemnému respektu. Dokonce už natiskl i svůj letáček s radami, jak  nově přistupovat k žákům. Jediné oslovení, které je učitelům dovoleno používat a to pouze v naléhavých situacích, je „kluci, dívky, oba dva, nebo ani jeden z vás.“

Jak už bylo výše řečeno, klasické oslovení „chlapci a dívky“ je nyní ve škole zakázáno, místo toho se teď celou školou ozývají oslovení typu: „Táborníci, sportovci, čtenáři,“ dokonce v samotném letáčku s pokyny nechybí ani oslovení (a teď se podržte) „fialoví tučňáci“ (to možná platí pro prvňáky na prvním stupni ZŠ). Tohoto letáku si všimli také reportéři z deníku Watchdog a jeli si, přímo do školy ověřit, jestli je skutečně možné to, aby zde docházelo k posilování rovnosti ženského a mužského pohlaví.

Dostali odpověď od samotného ředitele školy, který řekl, cituji:

Děti, které mají alternativní životní styl nebo jsou genderově jiné, si procházejí obdobím citového traumatu. Škola jim pomáhá pochopit, že lišit se je v pořádku. A my jsme tu právě od toho.

Současně s touto odpovědí upozornil řiditel školy i na další body z letáčku. Například na rozlišování dětí podle věku, nebo hodnocení jejich chování na normální či divné. I toto rozdělování, mají učitelé tamější střední školy, zakázané.

Je sice pěkné, že se řiditel školy snaží o to, aby žáci, kteří se nějakým způsobem liší od ostatních nebyly vystavováni šikaně, (viz. psáno výše) je třeba se ale zamyslet. Pokud nebudou žáci nějak rozdělováni, pak to tedy znamená, že i toalety a sprchy mohou být společné. Některé americké školy už používání toalet pro opačné pohlaví, povolili. Největším problémem jsou ale sprchy. Někteří rodiče totiž právem proti tomuto rozhodnutí, bojují.

 Zdroj: Freeglobe

Rate this post

Komentovat pomocí Facebooku

Komentářů