Od teď bude NSA sledovat komunikaci všech Američanů

608
Print Friendly, PDF & Email
NSA
NSA
Zdroj: www.nwoo.org

Americký kongres schválil zákon o neomezeném sledování všech Američanů. Toto sledování by měla praktikovat americká bezpečnostní služba NSA, která by toto sledování mohla provádět i bez soudního příkazu. Tento zákon se ale nelíbí, americkému kongresmanovi, Justinu Amashovi, který celý tento zákon označil za „nejzlověstnější legislativu, s jakou se kdy setkal.“

A dokonce se, když se dozvěděl o aktualizaci tohoto zákona (Zákon o zpravodajském zmocnění FY 2015), tak se ihned snažil proti tomuto zákonu  zorganizovat hlasování o jeho zrušení. To se ovšem nepovedlo a tak se dnes Američané vzdali své poslední „svobody,“  když výsledek hlasování o tomto zákoně dopadl 325 : 100, pro zákon jednoznačná zelená.

Americký republikán, Justin Amash se ovšem  nevzdává a stále  se snaží uchovat pro americké obyvatelstvo, alespoň trochu svobody. Jedním z jeho kroků je třeba dopis do kongresu, kde upozorňuje na znepokojivá opatření. Odcitovaný dopis si můžete přečíst, pod článkem.

Milí kolegové,

Dodatek Zákona o zpravodajském zmocnění, o němž bude dnes Sněmovna hlasovat, obsahuje nová znepokojivá opatření, která poprvé statutárně zmocňují ke špehování US občanů bez soudního procesu.

Senát včera v noci schválil dodatek k verzi zákona o zmocnění ke zpravodajství s novou Částí 309 – takovou, jakou Sněmovna nikdy neposuzovala. Část 309 dává zmocnění „k získávání, uchovávání a šíření“ neveřejné komunikace včetně té, co je od osob v US a k nim. Tato část schvaluje to, že takováto soukromá komunikace Američanů získaná bez soudního příkazu může být předávána domácím vynucovatelům zákona k trestnímu vyšetřování.

Aby bylo jasno, Část 309 poprvé poskytuje statutárním orgánům pravomoc k získávání, uchovávání a síření soukromé komunikace US osob získaných bez soudních úkonů, jako je soudní příkaz nebo předvolání. Teď může takovýto dohled provádět administrativa na základě zmocnění k výkonné moci jako je E.O. 12333. Kongres však nikdy neschválil použití výkonné moci takovýmto způsobem, aby se zachycovaly a využívaly soukromé telefonní záznamy, elektronická komunikace nebo data z cloudů od Američanů.

Přívrženci Části 309 tvrdí, že toto opatření ve skutečnosti omezují pravomoc výkonné moci nad zadržováním soukromé komunikace Američanů. Pravdou je, že Část 309 obsahuje nesmírně slabá omezení k zadržování komunikace Američanů výkonnou mocí. Tato opatření s mnoha výjimkami vyžadují, aby výkonná moc komunikaci Američanů zničila během pěti let po jejich získání – ač, jak přiznává HPSCI, výkonná moc už podle těchto směrnic postupuje.

Místo požadavků na uchovávání dat, podle kterých už exekutiva postupuje, obsahuje Část 309 novelu statutární základny pro výkonnou moc, aby zachycovala a využívala soukromou komunikaci Američanů. Senát tato ustanovení vložil do zákona o zmocnění ke zpravodajství včera pozdě v noci. Tohle není způsob, jakým by měl pro své voliče Kongres řešit citlivé záležitosti soukromých informací – zvláště když se od nás žádá, abychom rozšířili dohledové pravomoci naší vlády.

Naléhám na vás, až to dnes přijde do Sněmovny, přidejte se u H.R. 4681 ke mně s hlasováním „ne“ o zákonu o zpravodajském zmocnění.

Justin Amash Poslanec Kongresu

 Zdroj: New World Order Oppositions

Rate this post

Komentovat pomocí Facebooku

Komentářů