Kosovo odmítnuto UNESCEM

636
Print Friendly, PDF & Email
Kosovo odmítnuto UNESCEM
Kosovo odmítnuto UNESCEM
Zdroj: www.nytimes.com

Kosovo, území, které až do dneška není zcela uznáno a o jehož existenci se vedou spory ve vrchních politických kruzích. Území jehož hlavním smyslem pro existence je transport drog, násíli, potažmo terorismu. Podle některých názorů by tento stát, přesněji řečeno spíše Kosovská republika neměla vůbec existovat a nikam se zařazovat. Bohužel podle posledních zpráv jsou u tu i tací, kteří si myslí přesně pravý opak. A to sice že bychom Kosovskou republiku uznat měli, či dokonce ji přijmout mezi ostatní státy v organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Jaké že státy to jsou a o co že se jedná?

Píše se 9. listopad, tohoto roku a na zasedání členských států UNESCO v Paříži se právě hlasuje o zařazení Kosovské republiky do již zmíněného spolku. Výsledek hlasování dopadne naprosto jednoznačně. Návrh na zařazení Kosova do seznamu členů UNESCO odmítne celkem 2/3 členských států. Česká republika, konkrétně v Paříži přítomna česká delegace, však „hrdě“ zvedá ruku pro přijetí patřičného návrhu.

Kosovo odmítnuto UNESCEM
Kosovo odmítnuto UNESCEM
Zdroj: www.twitter.com

 

Uvedeme-li si výsledky hlasování podrobněji, pak pro přijetí Kosova do spolku UNESCO zvedlo ruku celkem 92 členských států. Dalších 50 států bylo proti přijmuní a někteří se pro jistotu raději zdrželi hlasování. Pokud nahlédneme do řad Evropské unie, tak pro byly státy jako již zmíněná Česká republika, či překvapivě Maďarsko, které ovšem území Kosova v jiných případech neuznává. Proti se potom z členů Evropské unie postavili státy jako Slovensko, Španělsko či Kypr. Poslední kategorií jsou státy, které se zdrželi hlasování. Za EU to bylo Rumunsko a Polsko.

Závěrem nutno dodat, že UNESCO není jediná organizace do níž se Kosovská republika snaží a nemůže dostat. O stejný cíl a to sice o členství se Kosovo snaží již řadu i v mnoha dalších organizacích. A i tam jsou pokusy marné. Například v OSN Kosovo čelí odporu z rady bezpečnosti, ke jsou stálými a nesouhlasnými členy, Ruská federace a Čína. Naproti všem Kosovským nezdařilým pokusům o členství v různých organizacích je třeba ale také dodat, že Kosovo přijal například, Mezinárodního olympijský výbor, Mezinárodního měnový fond či celá řada světových bank.

Zdroj: Nová republika

Rate this post

Komentovat pomocí Facebooku

Komentářů