Třetí světová válka o vodu?

Třetí světová válka o vodu
Třetí světová válka o vodu
Zdroj: www.tvoje-zdravi.webnode.cz

Podle odborníků se i takovýto scénář může ve velice brzké době, stát realitou. V současné chvíli žije na planetě, řádově 7 miliard lidí, z nichž (podle nejnovějších výzkumů), už dnes, skoro 700 milionů lidí ve 43 zemích Evropy, trpí nedostatkem vody. Bude-li tato situace i nadále pokračovat a nebude nijak řešena, pak se v roce 2025 může počet lidí, trpících nedostatkem vody, zvednout až na astronomické tři miliardy.

A největší boj bude dle slov odborníků probíhat o vodní zdroje, především o jejich rozmístění, které samozřejmě není rovnoměrné a už dnes můžeme na lidech v různých lokalitách, vidět relativně zřetelné odlišnosti. Zatímco průměrná denní spotřeba vody na jednoho člověka, převážně se jedná o Evropany, činí něco kolem 20 litrů. Pak další miliarda lidí má k dennímu užitku povoleno maximálně 5 litrů vody.

Poslední popsaný případ je realitou Blízkého východu, především na územích jako je Čína, Indie, či Střední Asie nebo i dalších zemí, kupříkladu střední a východní Afriky, kde je situace kolem nedostatku vody, jednoznačně nejvyhrocenější.

A už dnes můžeme, díky strachu z nedostatku vody, sledovat některé mezistátní spory, které v některých případech jsou bez mezinárodního zásahu takřka, nevyřešitelné.

Jako dokonalý příklad takového mezistátního sporu o vodu je současná situace mezi Egyptem a Etiopií, kdy se Etiopie rozhodla na Modrém Nilu, vybudovat přehradu. A to dokonce i přes fakt, že na horním toku Nilu, už buduje obrovskou vodní elektrárnu, která by byla schopná svou energií zásobovat i okolní státy.

Reakce Egypťanů na etiopijské budování přehrady byla, celkem logicky a oprávněně, velice bouřlivá. Egypt se totiž velice obává toho, že až dojde k vybudování již zmíněné přehrady a elektrárny, tak se Egyptu sníží vodní zdroje až o čtvrtinu.

Hlavní problém, který zde Egyptu a ne jenom jemu, nastal je v tom, že zhruba 98 % tamějšího obyvatelstva žije právě v okolí Nilu. Tato řeka je pro Egypťany prostě zdrojem ne jenom vody a jídla, ale zajišťuje také chod egyptského průmyslu.

Společně s Egyptem je ale na Nilu závislých ještě asi deset dalších států. Přičemž se jedná o území ve středu a na východě Afriky, velikostně podobným jako je Súdán, Keňa, Rwanda, Uganda a Tanzanie.

Ve všech těchto státech dnes žije dohromady, více jak 300 milionů lidí. Krom toho se ale zde, některé státy jako je třeba Súdán, nebo již zmíněná Eitopie, začali během posledních několika desítek let, velice rychle ekonomicky rozrůstat. Je tu budována celá řada infrastruktur a rozšiřuje se průmyslová výroba. Ke zvyšování průmyslové výroby je ale zapotřebí také více elektrické enerigie, kterou tyto státy (Súdán, nebo Etiopie) mohou dostat pouze a jen z Nilu. Jedině tak lze navýšit průmyslové kapacity.

Dalším příkladem mezistátního sporu, kde bude ovšem zapotřebí mezinárodního zásahu, je současná situace mezi Uzbekistánem a Tádžikistánem. A opět se zde řeší spory kvůli řece (Vachš) a vodní elektrárně, kterou chce na této řece vybudovat Tádžikistán. Uzbekistán je ale zásadně proti této výstavbě. Obává se totiž toho, že pokud by na řece vyrostla vodní elektrárna, tak by se průtok vody, okolo Uzbekistánu, rapidně snížil a poškodil tak místní zemědělství. Jak už bylo zmíněno v úvodu tohoto odstavce, tak spory o výstavbu vodní elektrárny v tomto případě už zašli. dokonce tak daleko, že vyřešení tohoto problému se neobejde bez mezinárodního zásahu.

Článek lze uzavřít jen několika málo slovy. Vědci předpokládají, že do roku 2025 se zásoby pitné vody ve světě mohou snížit o třetinu, nebo dokonce i o polovinu. A příčinou tohoto drastického snížení nebude jen fakt, že se za dobu, co lidstvo žije na planetě brutálně změnilo globální podnebí, ale také naše častokrát velice neohleduplné plýtvání s vodou, které nás může dovést až na práh třetí světové války.

Zdroj: AC24

Třetí světová válka o vodu?
Počet hlasů: 1
Průměr: 5

Mohlo by vás zajímat:

Pošlete tento článek dál, pokud se Vám líbí :o)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Tumblr

Komentovat pomocí Facebooku

Komentářů

Filip Melichar

Jmenuji se Filip Melichar bydlím v Praze, též v Praze studuji, střední školu a od konce roku 2013, konkrétně od 27. prosince, vydávám Bloumatele. S psaním a vydáváním článku jsem začal z důvodu, velké touhy, sdělit lidem informace a dozvědět se něco o dnešním světě. Krom těchto důvodu mě do psaní tlačí i chuť komentovat.

Napsat komentář