Geneticky modifikované plodiny, stojí za onemocněním 18 milionů Američanů

Geneticky modifikovaná kukuřice - Zdroj:www.tcpermaculture.blogspot.com
Geneticky modifikovaná kukuřice
Zdroj:www.tcpermaculture.blogspot.com

Studie, kterou provedl „Institute for Responsible Technology“, jinak řečeno „Institut pro zodpovědné technologie“ zjistil, že geneticky modifikované potraviny (jako základ se uvádí sója a kukuřice), mohou způsobit, řadu vážných zdravotních onemocnění a poruch, souvisejících s bílkovinami. Těmito nemocemi a poruchami, trpí jen ve Spojených státech nad 18 milionů Američanů.

Poznámka: Institut pro zodpovědné technologie zkoumá následky geneticky modifikovaných plodin na životní prostředí, zemědělství a jiné oblasti. Celá studie, čerpá z řady pramenů jako je ministerstvo zemědělství USA, agentury pro ochranu životního prostředí, lékařských časopisů, nebo z nezávislých výzkumů. Je to práce mnoha autorů, kteří uvádějí, že geneticky modifikované plodiny, mohou a nejspíše i jsou spouštěčem bílkovinných onemocnění, například:

  • Střevní propustnosti
  • Nevyrovnané střevní mikroflóry
  • Imunitní aktivace a alergických reakcí
  • Poruchy trávení
  • Poškození střevních stěn

Není výjimkou ani celiakie. Jenže, co je tím zmiňovaným spouštěčem? Mnoho odborníků, včetně mezinárodně uznávaného odborníka, Jeffree Smithee a Toma Malterreho říká, že spouštěčem nejsou samotné geny, ale látky, které jsou v geneticky modifikovaných látkách obsažené. Podle Smithe to jsou Botulotoxiny, glykofasáty a jiné složky v GMO, díky nimž je spouštěno 5 výše zmiňovaných poruch a onemocnění. Botulotoxiny, které jsou obsaženy v geneticky modifikovaných plodinách (kukuřice aj.), totiž dokážou zabít hmyz, konkrétně jeho buňky. Stejný proces s buňkami přitom probíhá, podle výzkumů z roku 2012 i v lidském těle a přetrvává i po strávení geneticky modifikované kukuřice.

Další výzkumy pak zase tvrdí, že toxiny, jež jsou obsaženy v GMO, zabíjejí buňky lidských ledvin. Jeffre Smith ke GMO plodinám, konkrétně řekl, cituji:

BT toxin v kukuřici má perforovat buňky hmyzu, ze studií však vyplývá, že stejně působí i na lidské buňky. BT toxin může mít na svědomí syndrom zvýšené propustnosti střev, který se projevuje u pacientů citlivých na gluten.

Výzkumu  a studií je mnoho a každá tvrdí něco jiného. Jedna říká, že Botulotoxiny, které se nachází ve výrobcích Monsanto (Monsanto – firma vyrábějící GMO – Geneticky modifikované plodiny, ničí červené krvinky a mohou být potencionálním „startérem“ leukemie.

Další zas tvrdí, že geneticky modifikované krmivo způsobuje prudký zánět žaludku a zvětšení dělohy u prasat. Jak se můžeme přesvědčit, výzkumů a studií je opravdu mnoho a každá (jak bylo zmíněno výše), tvrdí něco jiného). Pokud ale na všechny tyto studie nahlédneme s větší pozorností, zjistíme, že vlastně všichni vědci z celého světa stojí za jedním: A to sice za zrušením geneticky modifikovaných plodin. Kolem GMO plodin se také rozvířila, značná diskuze, například Dr. Tom O’Bryan, říká, cituji:

Je velmi pravděpodobné, že zavedení geneticky modifikovaných plodin je důvodem prudkého nárůstu glutenových poruch během uplynulých 17 let.

Situaci GMO, komentuje také Dr. Emily Linder, říkající, cituji:

Z mé klinické praxe vím, že když v rámci léčby citlivosti na gluten odstraním geneticky modifikované potraviny, léčení je rychlejší a kompletnější. Jsem přesvědčen, že geneticky modifikované potraviny přispívají k nárůstu citlivosti na gluten u americké populace.

A to není jediné, co Geneticky modifikované potraviny způsobují. Spolu s nimi na nás utočí i pesticidy, díky nimž je zabíjeno mnoho včel a hrozí i potenciální vyhynutí lidstva. Od těchto pesticidů se odvíjejí další choroby jako třeba rakovina, parkinsonova choroba, autismus či alzheimerova choroba. Posledním odborníkem, který komentuje GMO je již zmíněný Stephanie Seneff, který na závěr říká, opět cituji:

Glyfosát je patentované antibiotikum, které ničí blahodárné střevní bakterie. Nevyváženost střevní mikroflóry běžně doprovází celiakii a další glutenová onemocnění.

Zdroj: AC24

Prosím ohodnoťte tento článek

Mohlo by vás zajímat:

Pošlete tento článek dál, pokud se Vám líbí :o)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Tumblr

Komentovat pomocí Facebooku

Komentářů

Filip Melichar

Jmenuji se Filip Melichar bydlím v Praze, též v Praze studuji, střední školu a od konce roku 2013, konkrétně od 27. prosince, vydávám Bloumatele. S psaním a vydáváním článku jsem začal z důvodu, velké touhy, sdělit lidem informace a dozvědět se něco o dnešním světě. Krom těchto důvodu mě do psaní tlačí i chuť komentovat.

Napsat komentář