Češi coby otrokářští trestanci v rodné zemi

Češi coby otrokářští trestanci v rodné zemiZdroj: www.life.ihned.cz
Češi coby otrokářští trestanci v rodné zemi
Zdroj: www.life.ihned.cz

Z dnešního života už tuto pozici, českého lidu, musí znát takřka každý. Čeští lidé až na výjimky, jako jsou zámožní podnikatelé jsou čím dál tím více, odsouváni „na druhou kolej“. Priority českého občana se pomalu, ale jistě začínají přesouvat na druhou pozici. A to přesně na tu pozici, která je umístěna za cizinci, kteří ač se to nezdá, nás pomalu z naší vlasti vytlačují a ještě chtějí, abychom na ně pracovali, přispívali jim na život a dokonce si za všechny jejich hříchy, chodili sednout do kriminálu. Inu, Češi to dopracovali skutečně na „dobrou úroveň“. Ale kde to všechno začalo a co, nebo kdo nás do takové situace zavedl? Tak přesně na tyto, pro mnohé, elementární otázky se dnes v tomto článku, pokusíme najít odpovědi.

Vůbec první utlačování a nejenom utlačovaní, ale i vraždění českého lidu, lze datovat od roku 1939, kdy k nám, do tehdejšího Československa vrthl, německý kancléř, Adolf Hitler se svou armádou. Bylo tomu vůbec poprvé, co se v naší zemi ocitl někdo (Němci), kdo byl důležitější a upřednostňovanější, než my. Následovalo období na které budeme od daného národa, vzpomínat asi na věky a lidé si ho budou při každé příležitosti připomínat (dokonalou příležitostí, nám může být třeba nynější situace mezi Spojenými státy a Ruskem). Nejspíše už všichni víte, jaké že období to mám na mysli. KOMUNISMUS, někteří to nazývají komunistickou tyranií. Nutno však podotknout, že i přes fakt, že se ČSSR musela podrobit tehdejšímu Sovětskému svazu, tak SSSR neměl v úmyslu, vyhubit či nějak poškodit české obyvatele. Následovalo období třetí, pro tehdejší Čechoslováky asi období nejlepší, nejspokojenější a období, kdy se lidé po dlouhých letech mohli znovu, pořádně „nadechnout“ a ukázat kdo je v zemi, pánem. Léta volnosti odstartovala pádem komunistického režimu v roce 1989 a trvala báječných 10 let, kdy již tehdejší Češi, jak už bylo zmíněno výše, byli páni svého státu. Jejich potřebám bylo vyhověno , měli politickou moc, jinak řečneo, nic jim nescházelo.

Bohužel ale po těchto „slunných,“ desíti letech, přišla, opět ledová sprcha. Ve čtvrté fázi, se totiž české vlády, chopila tzv. havlistická, občanská společnost, jež zcela podlehla ideologiím a začala věrně, poskakovat okolo postavičky, jež byla zkázou pro celý národ, okolo Václava Havla.

Opět pro český lid, nastávají špatná léta, léta kdy potřeby a práva českého člověka, včetně politické moci, úplně odstoupí do pozadí. Jedinou výjimkou byly a stále ještě jsou (bylo to psáno již výše) lidé, kteří mají nějaké významné postavení, tím se myslí, že buď figurují ve vládě a nebo mají prostě tolik financí, že si mohou dovolit podplatit a tím si tak pro sebe uvolnit „opasek“. Jedná-li se pak o normálního občana, tak jeho politická moc je téměř nulová. Všechny tyto potřeby a práva jsou nyní věnována cizincům a jak bylo řečeno, zámožným. Jak to říci, abyste to pochopili? Situace v České republice se prostě otočila o 180°.

Zatímco v minulosti, konkrétně od roku 1989 po celých 10 let, byl za hříchy, které způsobil, trestán a stíhán pouze Čech a to na jakékoli pozici. Dnes je situace jiná. Jaká, vysvětlím na konkrétních příkladech. Začneme u korupce a u pravděpodobně, nejznámějšího případu, jež nemá v české politice obdoby a němž se v posledních dnech znovu mluvilo a psalo.

Alexandr Vondra a kauza Promopro. Jak můžete vidět, korupce se zde dopustil příslušník „vládního klubu“ a co myslíte, byl stíhán? Samozřejmě, že ne, důvodem k onomu nepostižení je prostě fakt, že tento člověk za prvé : Je členem vlády, tudíž je nepostižitelný. A za druhé: Má financí, že by s nimi mohl dláždit, tudíž může podplácet, může si na rozdíl, od běžného občana, kupovat moc.

Nemusíme snad ani dodávat, že kdyby se stejného činu dopustil jakýkoliv jiný člověk, jež nemá takové finanční a mocenské možnosti, okamžitě by byl stíhán, pomlouván a zavřen. A podobných případů je u nás, v České republice ještě hafo. Například takové neziskové organizace. Pokud by nějaká neziskovka, neměla pořádek ve svém učetnictví a ještě navíc by třeba dělala fígle s granty, pravděpodobně by se jí nic nestalo. Pokud by se stejného činu, dopustil starosta, začalo by halo, jaké nikdo ještě neviděl. Hned by byl žalován a zviditelňován ve středním mediálním proudu.

Posledním,dá se říci až velice dobrým příkladem toho, jak jsou Češi stále více utiskovaní, jak jejich práva, výhody a moc, pomalu ustupují do pozadí,může být porovnání činů Čech vs. Cikán, nebo lépe řečeno prostě, Čech vs. Cizinec.

Pokud Čech napadne Cikána, tak dle soudu je to rasově motivovaný čin a Čech si jde na 20 let sednout. Pokud se ale stejného činu dopustí Cikán na Čechovi. Simsala bim – je to rázem provokace ze strany Čecha a končí to, buďto pokutou, nebo podmínkou.

Inu, jinak řečeno, současná havlistická vláda nás zavedla do opravdu „báječné“ situace. Tak „báječné,“ že Češi ve vlastní zemi, nyní stojí na nejnižším bodě ve společnosti a mohou jen tiše našlapovat a věrně poslouchat své černé pány, které s otevřenou náručí do své země přijímame. Čeští obyvatelé, v této chvíli nemají u vlády ani „kapku“ zastání. Čech muže pracovat, muže platit jak mourovatý, ale smetanu slízne cikán, potažmo cizinec a běda, běda tomu, komu se něco nebude líbit a ozve se. BĚDA. Budete žalováni a odsuzováni až se z Vás bude kouřit.

No dopracovali jsme to vskutku „výborně“. A zas to lidem dojde až na poslední chvíli, konkrétně až ve chvíli, kdy už bude pozdě, protože těch cizinců tady bude tolik, že ani armáda, policie a vojsko nebude mít tolik Českých lidí, aby dokázali vyhnat všechny ty, vládou tak milované cizince. Na úplný závěr si lze tedy položit otázky: Bude situace v ČR, stejná jako v Německu, Anglii či Francii? Budou i zde černí terorizovat bílé? A vzniknou i u nás muslimská gheta?

Jedno je jasné: Pokud bude naše vláda pracovat tak, jak pracuje nyní, pak tento osud bohužel nemine. Zatím „český Titanic“ pluje přímo, proti ledovci.

Zdroj: Eportal

Prosím ohodnoťte tento článek

Mohlo by vás zajímat:

Pošlete tento článek dál, pokud se Vám líbí :o)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Tumblr

Komentovat pomocí Facebooku

Komentářů

Filip Melichar

Jmenuji se Filip Melichar bydlím v Praze, též v Praze studuji, střední školu a od konce roku 2013, konkrétně od 27. prosince, vydávám Bloumatele. S psaním a vydáváním článku jsem začal z důvodu, velké touhy, sdělit lidem informace a dozvědět se něco o dnešním světě. Krom těchto důvodu mě do psaní tlačí i chuť komentovat.

Napsat komentář