Belgie: Filipe, musíš tu hrůzu zastavit

Filipe, musíš tu hrůzu zastavit
Filipe, musíš tu hrůzu zastavit
Zdroj: www.protiproud.parlamentnilisty.cz

Belgický parlament o kterém je známo, že je ovlivňován Zednářskými spolky, navrhl možný zákon o dobrovolné smrti nezletilých dětí, dle jejich uvážení. Abych to vysvětlil lépe. I nemocné a nezletilé dítě se bude moci rozhodnout jestli chce žít, či nikoliv. Proti tomuto zákonu se ozývají protesty ze všech koutů světa, i ze samotné církve. Jediný člověk, který může tento hrozný zákon zvrátit a v koho lidé ještě věří, je Belgický král Filip.

Dobrovolné sebevraždění dětí, jsem pro

 Co se týká tohoto zákonu, tak pro, zvedlo roku 86 poslanců a proti 44 poslanců (alespoň, že nějací poslanci mají lidský rozum), dalších dvanáct se zdrželo hlasování. Lidé však za králem Filipem stojí a napsali mu otevřený dopis, který žádá a zamítnutí tohoto zákona. Cituji:

Vaše Veličenstvo, jste král Belgičanů a jako takový zavázán věrností svému lidu. Máte podepsat každý zákon, který byl přijat demokraticky zvoleným Parlamentem, i když s ním nesouhlasíte. Nicméně existují zákony, které budou mít vliv nejen na Belgii, ale v dlouhodobém horizontu i na celou Evropu. Takový je děsivý zákon o eutanazii, který se týká mladistvých, a který bude mít i charakter signálu zbytku Evropy. Prosíme, vyslyšte mnoho hlasů z domova i ze zahraničí, varující Vás před nebezpečími tohoto zákona – vyslechněte vaši biskupskou konferenci a členy parlamentů z celé Evropy, kteří hovoří jednoznačně proti tomuto zákonu.

Nejděsivější zákon o euthanasii na světě

Píšeme Vám jako znepokojení občané Evropy a usilovně Vás žádáme, abyste zákon nepodepisoval, i když to bude pro vás znamenat výzvu bránit toto rozhodnutí. Prosíme, neříkejte ano nejděsivějšímu zákonu o euthanasii na světě. Naslouchejte svému svědomí a zůstaňte pevným monarchou s etickými zásadami. Ukažte se hoden čelit výzvám, na které jste byl připravován po celý život.

 Kdo ví, jak celý tento proces dopadne, lidé ovšem věří, že král má rozum a že se nenechá ovlivňovat zednářskými spolky. Pokud by zákon opravdu podepsal, znamenalo by to, že všichni „panovníci“, kteří v Belgii jsou, jsou jen malými loutkami, které plní rozkazy.

Zdroj: Protiproud

Prosím ohodnoťte tento článek

Mohlo by vás zajímat:

Pošlete tento článek dál, pokud se Vám líbí :o)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Tumblr

Komentovat pomocí Facebooku

Komentářů

Filip Melichar

Jmenuji se Filip Melichar bydlím v Praze, též v Praze studuji, střední školu a od konce roku 2013, konkrétně od 27. prosince, vydávám Bloumatele. S psaním a vydáváním článku jsem začal z důvodu, velké touhy, sdělit lidem informace a dozvědět se něco o dnešním světě. Krom těchto důvodu mě do psaní tlačí i chuť komentovat.

Napsat komentář